Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Ședință ordinară la Consiliul Județean Bihor

2015. iulie 24. 9:18 | Update: 2015. iulie 23. 11:24 newsbihor.ro

Consiliul Județean Bihor se va întruni, marți, 28 iulie, în ședință ordinară.

Reuniunea legislativului județean se va desfășura de la ora 10.00, în Sala Mare de ședințe a instituției. Pe ordinea de zi figurează următoarele proiecte de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea și vacantarea unui mandat de consilier județean.

  • DGAPL (Compartiment Relații cu consilierii)

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2015 – rectificat.

- Direcția Generală Economică

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCJB nr.146 din 2012 privind comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bihor

  • DGAPL (Compartiment Relații cu consilierii)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Oficiul Francez pentru Emigrație și Integrare, Instituția Prefectului – Județul Bihor și Consiliul Județean Bihor, destinat implementării proiectului de reinserție a familiilor cetățenilor români aparținând minorității Romilor, revenite din Franța

- DGAPL (Compartiment Relații cu consilierii)

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.12 la Hotărârea Consiliului Județean nr.246 din 28.11.2014 privind aprobarea taxelor locale, taxelor speciale și tarifelor pentru anul fiscal 2015

- Direcția Generală Economică ( Serviciul Financiar Contabil)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 30 iunie 2015.

- Direcţia Generală Economică

7. Proiect de hotărâre privind semnarea Acordului de Parteneriat pentru constituirea “Parteneriatului pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism Pădurea Craiului”

-Direcția de Dezvoltare Regională Programe și Proiecte cu Finanțare Externă

8. Proiect de hotărâre privind semnarea Acordului de participare la Grupul Administratorilor și Custozilor Siturilor Natura 2000 pentru implementarea unei rețele ecologice funcționale între Munții Apuseni și Carpații Meridionali.

-Direcția de Dezvoltare Regională Programe și Proiecte cu Finanțare Externă

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Nucet, valabil pe anul 2015

-Direcția Generală Economică (CMIS)

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Camerei Agricole Județene Bihor, valabil pe anul 2015

-Direcția Generală Economică (CMIS)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai”, valabile pe anul 2015

-Direcția Generală Economică (CMIS)

12. Proiect de hotărâre privind decontarea diferenței dintre costul mediu lunar stabilit de Consiliul Județean Bihor și costul pe beneficiar pentru serviciile sociale acordate beneficiarei S.V.M.

-Direcția Generală Economică (CMIS)

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Consiliul de administrație al Spitalului de Psihiatrie Nucet

-Direcția Generală Economică (CMIS)

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aparegio și mandatarea acestuia să voteze în AGA ajustarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de furnizare apă, canalizare-epurare și a prețurilor și a tarifelor pentru serviciile de furnizare apă brută pompată și transportată

-Direcția Tehnică

15. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de cumpărare a imobilului teren și castel Cighid, comuna Ciumeghiu, pentru funcționarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Cighid.

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 103 din 24.04.2015

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

17. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și constituirea dreptului de administrare în favoarea Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Oradea, asupra spațiului din imobilul situat în Oradea, str. Traian Lalescu nr. 3, corp C1.

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

18. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte asupra spațiilor administrative din imobilul Incubator de Afaceri Euroregional Bihor, situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

19. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria asupra imobilului situat în Oradea, str. I.C.Brătianu nr.8 aflat în domeniul public al Județului Bihor

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

20. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință cu titlu gratuit a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria, asupra mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Județului Bihor

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria, asupra spațiilor din imobilul Incubatorul de Afaceri Euroregional, situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei acordului de locațiune nr. 2082/10.11.2011 încheiat între Episcopia Romano-Catolică Oradea, Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Muzeul Țării Crișurilor Oradea

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra apartamentului nr. 26, etaj 2, situat în imobilul monument istoric Palatul Fuchsl, situat în Oradea, str. Independenței nr. 11-13, cod monument BH-II-m-B-01053

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

24. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru amplasarea unei plăci comemorative “Avram Iancu” pe fațada imobilului monument istoric situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr.10, aflat în domeniul public al Județului Bihor

-Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

25. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Mirelio SRL, pe traseul Tăuteu – Marghita( SC Bellotto Impex SRL)

- Direcția Tehnică ( Biroul Autoritatea Județeană de Transport)

26.Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Razban Company SRL, pe traseul Marghita (SC Drumuri Bihor SA) – Oradea (SC Drumuri Bihor SA)

- Direcția Tehnică ( Biroul Autoritatea Județeană de Transport)

27. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest SRL, pe traseul Oradea (P-ţa Nucetului) – Cauaceu (SC PGS Sofa&Co SRL)

- Direcția Tehnică ( Biroul Autoritatea Județeană de Transport)

28. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest SRL, pe traseul Oradea (Str. Seleuşului) – Sîntion (SC Reropam SRL)

- Direcția Tehnică ( Biroul Autoritatea Județeană de Transport)

29. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest SRL, pe traseul Oradea (Calea Aradului) – Borş (SC Celestica (România) SRL)

- Direcția Tehnică ( Biroul Autoritatea Județeană de Transport)

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *Inapoi sus pe pagina