Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Ședința ordinară a Consiliului Județean

2015. septembrie 24. 15:28 | Update: 2015. septembrie 24. 13:32 newsbihor.ro

Consiliul Județean Bihor se va întruni, marți, în ședința ordinară a lunii septembrie.

Aleșii județeni se vor întruni, marți, 29 septembrie, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Bihor. Reuniunea se va desfășura în Sala Mare de ședințe a instituției, de la ora 10.00 și va avea următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2015 – rectificat.

- Direcția Generală Economică

2.Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Oradea pe anul 2015 – rectificat.

- Direcția Generală Economică

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al HCJB nr.146 din 30 iunie 2012 privind comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bihor.

-DGAPL (Compartiment Relații cu consilierii)

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJB nr.143 din 28 iulie 2015 privind aprobarea Acordului de cooperare între Oficiul Francez pentru Emigrație și Integrare, Instituția Prefectului – Județul Bihor și Consiliul Județean Bihor, destinat implementării proiectului de reinserție a familiilor cetățenilor români aparținând minorității romilor, revenite din Franța.

-DGAPL (Compartiment Relații cu consilierii)

5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCJB nr.244 din 2012 privind numirea a trei consilieri județeni în calitate de membri ai Colegiului Director al DGASPC Bihor.

-DGAPL (Compartiment Relații cu consilierii)

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.166/31.07.2012 privind desemnarea nominală a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bihor pentru mandatul 2012 – 2016 și modificarea Hotarârea Consiliului Județean Bihor nr. 167/31.07.2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2012-2016.

DGAPL (ATOP Bihor)

7. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii S.C. Selina S.R.L. de exprimare a acordului privind eliberarea despăgubirii pentru terenul situat în Oradea, zona Armatei Române, C.F. nr.163782 Oradea (cadastral nr.10310/15) și C.F.nr.168581 Oradea (cadastral nr.168581), obiect al dosarului de instanță nr.699/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

- DGAPL (Serviciul Juridic-Contencios)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Județul Bihor și S.C. EuroBusiness Park S.A., pe de o parte și Comuna Tileagd, pe de altă parte, în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L și modificarea Actului Constitutiv al societății

- DGAPL (Serviciul Juridic-Contencios)

9. Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii motivate a Județului Bihor în scopul menținerii afectațiunii de interes public și de nerestituire în natură a imobilului situat în Oradea, str. Moscovei nr.5, care face obiectul Dosarului de retrocedare nr.37/19.12.2002, aflat în curs de soluționare la Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri care au aparținut cultelor religioase din România

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

10. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor.

Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

11. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de reabilit

are a imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr.35, aflat în domeniul public al județului Bihor, identificat în CF nr.177677 Oradea (provenită din conversia CF 15477 Oradea) nr. topo 585/4, obiect al dosarului de instanță nr. 294/35/2012 aflat pe rolul Curții de Apel Pitești

-Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

12. Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor.

- Direcția Generală Economică – Biroul Resurse Umane

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor, valabil pe anul 2015.

- Direcția Generală Economică (CMIS)

14. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă

Nr. 1 Valea lui Mihai.

- Direcția Generală Economică (CMIS)

15. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr. 223/2012 a Consiliului Județean Bihor privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Bihor în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea.

- Direcția Generală Economică (CMIS)

16. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.

- Direcția Generală Economică (CMIS)

17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

Direcția Generală Economică (CMIS)

18. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Codrean Trans S.R.L., pe traseul Oradea ( Piața Nucetului) – Salonta (S.C. Inteva Products Salonta S.R.L.)

- Direcția Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)

 

 

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *Inapoi sus pe pagina