Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Ședința de CJ programată vineri

2015. aprilie 22. 9:05 | Update: 2015. aprilie 20. 11:09 newsbihor.ro

Ședința ordinară a Consiliului Județean Bihor, aferentă lunii aprilie, se va desfășura vineri, 24 aprilie.

Consilierii județeni se vor întruni vineri, de la ora 10, în sala mare de ședințe a instituției, pentru ședința ordinară aferentă lunii aprilie. Pe ordinea de zi a reuniunii figurează următoarele proiecte de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor și a instituțiilor subordonate, pe anul 2015 – rectificat.

- Direcția Generală Economică

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.30/2015.

- Direcţia Generală Economică

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2014.

- Direcţia Generală Economică

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 martie 2015.

- Direcţia Generală Economică

5. Proiect de hotărâre privind numirea persoanelor care vor ține evidența Registrului de evidență a datoriei publice locale a UAT Județul Bihor.

- Direcția Generală Economică

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării contractelor de credit și de garanții, numirea persoanelor care vor semna contractul de credit și de garanții și alte documente necesare contractării a două linii de finanțare de tip revolving în valoare totală de 89.145.608 lei.

- Direcția Generală Economică

7. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Bihor, în calitate de membru fondator,la înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Bihor”

-Direcția Generală Administrație Publică Locală (Serviciul Juridic-Contencios)

8. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Bihor, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei „Agenţia de Management al Destinaţiei Bihor”

-Direcția Generală Administrație Publică Locală (Serviciul Juridic-Contencios)

9. Proiect de hotărâre privind neconstituirea ca parte civilă în dosar nr.54/P/2010.

-Direcția Generală Administrație Publică Locală (Serviciul Juridic-Contencios)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru elaborarea proiectelor de amenajament pastoral de către Camera Agricolă Județeană Bihor prntru anul fiscal 2015.

- Direcția Generală Economică

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra apartamentului nr. 6 din imobilul monumentul istoric Casa „Adorjan I”, situat în Oradea str. Patrioților nr. 6 – Moscovei nr. 4.

-Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra apartamentului nr. 13 din imobilul monumentul istoric Palatul Stern, situat în Oradea str. Republicii nr. 10/A.

-Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra apartamentului nr. 9 din imobilul monumentul istoric Palatul Fuchsl, situat în Oradea str. Independenței nr. 13.

-Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Asociației „Agenţia de Management al Destinaţiei Bihor”, a spațiului din imobilul situat în Oradea, str. Patrioților nr. 2, aflat în domeniul public al județului Bihor.

-Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Asociației “Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Bihor” a spațiului din imobilul situat în Oradea, str. Patrioților nr. 2, aflat în domeniul public al județului Bihor.

-Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

16. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Municipiului Oradea prin Consiliul Local al Municipiului Oradea – Administrația Imobiliară Oradea, asupra imobilului situat în Oradea, str. Dunărea nr.2 și constituirea dreptului de administrare în favoarea instituțiilor publice care funcționează în imobilul situat în Oradea, str. Dunărea nr.2.

-Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor a imobilului situat în Cighid, nr. cadastral 522, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac aflat în proprietatea domnilor Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan, pentru funcționarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cighid.

-Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea evidenței tehnico-operative a drumurilor județene cuprinse în inventarul domeniului public al Județului Bihor.

-Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

19. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Scorțe Transcom S.R.L., pe traseul Oradea – Nojorid (S.C. OK IDE Com S.R.L.)

- Direcția Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)

20. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Belmondo Impex S.R.L., pe traseul Oradea – Santăul Mic (S.C. Gavella Com S.R.L.)

- Direcția Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)

21. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Autoros ABC S.R.L., pe traseul Oradea – Biharia (S.C. Cavalli Wood Interios S.R.L.)

- Direcția Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate pe traseul 039 Șimian – Valea lui Mihai – Marghita.

- Direcția Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate pe traseul 169 Crestur – Marghita, 170 Crestur – Săcueni, cuprinse în grupa de trasee nr.011.

- Direcția Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *Inapoi sus pe pagina