Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Se acordă despăgubiri pentru daunele cauzate de secetă

2015. noiembrie 06. 13:07 | Update: 2015. noiembrie 06. 13:07 newsbihor.ro

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat că până în data de 2 decembrie se pot depune cererile aferente schemei de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015.

Pot beneficia de ajutorul de stat producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv:

a) producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

c) producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Criterii de eligibilitate:

a) să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%;

b) să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.

Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii declaraţi, de APIA, neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.

Plăţile compensatorii se acordă pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune la centrele APIA locale sau județene unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2015, însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;

b) copie a atestatului de producător, după caz;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;

d) copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;

e) document cont bancar deschis la instituţii de credit pentru persoanele fizice;

f) document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru persoane juridice.

Solicitantul va prezenta și documentele originale pentru copiile prevăzute la punctele a-c.

“Fermierii care au procese verbale de constatare şi evaluare a pagubelor încheiate în perioada în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015 trebuie să se prezinte la Centrele locale/Centrul Județean ale APIA Bihor unde au depus Cererile unice de plată în anul 2015, pentru a depune Cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de secetă. La depunere trebuie să prezinte, obligatoriu, copia atestatului de producător cu viza pentru sementrul II al anului curent și copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor semnat de toți membrii comisiei și care conține cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%. Daca aceste două documente nu respectă prevederile legale cererea nu este eligibilă la plată”, a precizat Florian Pavel, director executiv APIA Centrul Județean Bihor.

 

CUANTUMURILE MAXIME ale ajutorului de stat

în funcţie de categoria beneficiarului

– lei/ha –

Cultura Persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale Persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică
Porumb boabe 280 560
Floarea-soarelui 285 570
Soia 335 670
Cartof 1.130 2.260
Sfeclă de zahăr 600 1.200
Legume în câmp 1.490 2.980
Plante de nutreţ* 222,5 445
Păşune 50 100
Fâneaţă 75 150

 

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *Inapoi sus pe pagina