Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Rentierii agricoli așteptați la APIA pentru vizarea carnetelor

2015. august 17. 11:03 | Update: 2015. august 17. 10:30 newsbihor.ro

APIA Bihor a anunțat că rentierii agricoli trebuie să se prezinte, până la 31 august, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol, astfel încât să beneficieze de renta agricolă.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

În vederea vizării carnetelor de rentă agricolă rentierul trebuie să prezinte următoarele documente:

- carnetul de rentier agricol;

- contractul de arendare;

- actul de identitate în original;

- document coordonate bancare (opţional);

- decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:

- actul de identitate în original şi în copie;

- procura specială/autentificată/curatelă, în original şi în copie.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, în perioada de vizare, moştenitorii vor depune la APIA carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă”, certificat de calitate de moştenitor) (original şi copie), B.I/C.I. a moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original).

În cazul în care beneficiarii rentei agricole deţin documente care fac obiectul acordării rentei viagere agricole, prin care se modifică suprafeţele arendate, înstrăinate, dobândite în cursul anului 2014, trebuie să depună o cerere de reanalizare a dosarului, precum şi prezentarea documentelor doveditoare, în original, care vor sta la baza calculării/recalculării rentei viagere agricole pentru anul 2014. Dacă s-a depus cerere de reanalizare a dosarului de rentă viageră agricolă, vizarea este posibilă numai după reanalizarea dosarului şi operarea datelor în sistemul electronic.

“Rentierii agricoli care au vizat carnetele la APIA Bihor în 2014 şi doresc vizarea carnetelor şi anul acesta se pot prezenta la sediul APIA Centrul Judeţean Bihor, Oradea, str. Matei Corvin nr. 1, până la 31 august. Până la data de 13.08 au fost vizate un număr de 1.708 de carnete, cu 188 mai puţine decât anul precedent când au fost vizate 1. 896”, a precizat, Florian Pavel, director executiv al APIA Bihor.

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *Inapoi sus pe pagina