Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Pășuni și pajiști la prețuri unice

2015. iunie 05. 12:21 | Update: 2015. iunie 05. 11:52 newsbihor.ro

La APIA, beneficiarii pot depune cererile unice de plată pentru administrarea şi exploatarea pășunilor și fânețelor. Cererile se pot depune până în 15 iunie fără penalități, iar după această dată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează potenţialii beneficiari că a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 15/2015 pentru modificarea art.2 litera d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

Conform actului normativ principalele modificări sunt:

a)utilizatorii de pășuni și fânețe sunt persoane fizice ori persoane juridice de drept privat care au la dispoziție, în condițiile legii, suprafața agicolă, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe și care o valorifică prin cosire cel puțin o dată pe an.

b) în cazul pajiştilor permanente deţinute, în calitate de proprietari, de către formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 cu modificările şi completările ulterioare, beneficiara plăţilor pe suprafață poate fi forma asociativă de proprietate, pe baza copiei titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative și a unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru deţinător de animale privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor și numărul de animale pe fiecare membru, precum și suprafața utilizată de forma asociativă prin cosit sau pășunat, la care se anexează hotărârea adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor.

c) cererile unice de plată pot fi depuse până în data de 15 iunie, fără penalități, iar după data de 15 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 iunie.

Asociațiile crescătorilor de animale, respectiv formele asociative de proprietate asupra terenurilor mai sus menționate, în cel mai scurt timp, trebuie să organizeze Adunări generale prin care să hotărască modul de utilizare a banilor încasați ca sprijin și să obțină acordul tuturor membrilor deţinători de animale privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă. Modelul de tabel se poate obține de la Centrele locale/județean al APIA Bihor și de la UAT-uri.

“Având în vedere modificările legislative apărute în 03.06.2015, fermierii deținători de pășuni și fânețe, care le cosesc cel puțin o dată pe an cu scopul de a obține fân, care au depus cerereri unice de plată până la această dată și nu au solicitat la plată aceste suprafețe datorită lipsei animalelor, se pot prezenta la APIA pentru modificarea cererilor, până la data de 15.06.2015. Din acest moment nu mai există nici un fel de impediment pentru ca fermierii să obțină de la UAT-uri și de la Asociațiile care eliberează adeverințele doveditoare ale calității de crescător de animale documentele necesare pentru depunerea cererilor unice de plată la APIA.” Florian Pavel, director executiv APIA Centrul Judeţean Bihor.

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *Inapoi sus pe pagina