Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Începe campania de preluare a cererilor unice de plată

2016. februarie 29. 11:48 | Update: 2016. februarie 29. 11:48 newsbihor.ro

APIA a anunțat că, de marți, 1 martie, va demara campania de preluare a cererilor unice de plată.

Cele mai importante modificări ale Ordinului MADR nr. 619/2015, făcute prin Ordinul MADR nr. 234/2016, vizează declararea suprafețelor, dar și condițiile de soluționare a suprapunerilor ce pot apărea la verificările efectuate de funcționarii APIA în campania din 2016.

1. Se solicită doar adeverința emisă de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere și, după caz, contractele de închiriere /concesiune/ arendă încheiate între fermier și UAT/ADS.

2. Ordinul 234/2016 arată că ”fermierul localizează parcela agricolă prin identificarea corectă a amplasamentului şi a conturului parcelei agricole în blocul fizic, pentru care se solicită plăţi”.

3. S-a eliminat Capitolul XV din adeverință “Înregistrări privind contractele de arendare”. Ca urmare, s-a introdus mențiunea ca la suprafața în arendă să se înscrie suprafața rezultată din însumarea suprafețelor prevăzute în contractele de arendă încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată, care sunt valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

4. Adeverința de la primării nu mai poate fi condiționată de plata impozitelor.

5. S-a precizat că sunt neeligibile doar suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data limită de depunere a cererilor unice de plată, și nu întreaga cerere, deoarece în cererea unică de plată sunt incluse, după caz și animalele.

6. Întrucât digitizarea parcelelor agricole cu suprafețe sub 0,1 ha este foarte laborioasă, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, li se dă posibilitatea fermierilor care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată, să nu le declare, cu condiția ca respectivele parcele să nu depășească un hectar.

7. Suprapunerile se vor soluționa între fermieri, în termen de 30 de zile. Altfel, APIA nu va plăti subvenția pentru suprafața declarată de mai mulți fermieri. Mai exact, în cursul controalelor administrative, în situaţia în care se constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanţii, care au obligaţia să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, suprafaţa de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în instanţă judecătorească.

8. Începând din acest an, pentru a beneficia de sprijinul cuplat, fermierii sunt obligați să facă dovada că au folosit sămânță certificată la înființarea culturilor, iar în cazul sectorului zootehnic, animalele trebuie înscrise în Registrul Genealogic.

19. În cazul sprijinului cuplat la cultura de cânepă pentru ulei și fibră, pentru a beneficia de sprijin cuplat, se elimină obligativitatea încheierii de contracte cu unități de procesare autorizate, deoarece legislația UE în domeniu, respectiv Regulamentul UE nr. 1308/2013 nu prevede nici un regim de sprijin pentru procesarea cânepei și, în consecință, nu include nici prevederi privind autorizarea procesatorilor de cânepă.

10. Se introduc noi prevederi prin care se reglementează modul de desființare a culturilor secundare, încorporarea în sol fiind înlocuită cu distrugerea mecanică, termen mai larg, ceea ce permite executarea și a altor lucrări în afara celor ce presupun mobilizarea solului. Distrugerea mecanică (termen prevăzut la punctul 56 din preambulul Regulamentului Delegat (UE) nr. 639/2014) se poate face până la data limită de 31 martie. Pentru situațiile în care condiţiile meteorologice nu permit desființarea culturii până la data 31 martie, s-a prelungit acest termen până la data de 30 aprilie, cu condiţia notificării prealabile a Centrului Local/Centrului Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

11. În vederea flexibilizării condițiilor de accesare a plății pentru înverzire, se dă posibilitatea fermierilor să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal, fără să modifice procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, cu obligativitatea notificării APIA până la data de 15 octombrie.

12. Fermierii vor avea posibilitatea să își ”corecteze” neconformitățile din cererea unică depusă la APIA. Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se notifică fermierului de către APIA în termen de 26 de zile calendaristice de la data limită de depunere a cererii unice de plată. În termen de maxim 35 de zile calendaristice după data limită a depunerii cererii unice de plată fermierul notificat de APIA poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA online, fără penalități.

13. Ca și în anii trecuți, fermierii vor fi programați la APIA pentru depunerea cererii unice de plată. Este importantă respectarea datelor din invitatii și depunerea documentelor la timp pentru a evita aglomerația din ultimele săptămâni.

14. Depunerea cererilor unice de plată se va face în perioada 1 martie – 16 mai 2016, fără penalități, iar în perioada 17 mai – 10 iunie 2016, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.

“Fermierii cu suprafețe mai mici de 50 ha vor depune cererile unice de plată la Centrele Locale APIA de care aparțin, respectiv Aleșd, Beiuș, Marghita, Oradea, Săcuieni, Salonta, Ștei, Tinca, iar cei cu suprafețe mai mari de 50 ha la Centrul Județean APIA din Oradea, str. M. Corvin, nr. 1. Înainte de a vă prezenta la APIA, în mod obligatoriu, trebuie să mergeți la primărie în vederea obținerii adeverinței și identificării parcelelor agricole. În cererile unice de plată, cât și în documentele anexate acesteia, se vor înscrie, sub sancțiunea legii, date reale, complete și perfect valabile. Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea doumentelor aparține fermierului și autorității care a emis/atestat aceste documente, dupa caz”, a precizat Florian Pavel, directorul executiv al APIA Centrul Județean Bihor.

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *Inapoi sus pe pagina