Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Încă 10 zile pentru depunerea cererilor la APIA

2015. octombrie 22. 11:10 | Update: 2015. octombrie 21. 15:58 newsbihor.ro

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat potențialii beneficiari că au mai rămas doar 10 zile pentru depunerea cererilor de plată a ajutorului pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente trimestrului III al anului 2015.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare pentru 2015 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în trimestrul respectiv, precum și documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1777/2015, pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:

a) situația suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.8 din ordin;

b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordin;

d) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

e) dovadă cont trezorerie;

f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare;

g) adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare;

h) adeverință în original de la Direcția pentru agricultură județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:

a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă trimestrului pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordin;

b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

c) situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.10;

d) dovadă cont trezorerie;

e) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Pentru sectorul înbunătățiri funciare, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:

a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordin;

b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 din ordin;

d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;

e) situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

f) dovadă cont trezorerie;

g) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

“Până la această dată doar 289 din cei 605 fermieri pentru care au fost emise acordurile au depus cererile de plată a ajutorului pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură aferente trimestrului III . Facem un apel către fermierii pentru care s- au emis acordurile prealabile de finanțare pentru 2015 să se prezinte la APIA Centrul Județean Bihor pentru a depune, în termenul legal, cererile de rambursare. Pentru a nu se crea aglomerație au fost făcute programări și fermierii au fost notificați prin SMS cu privire la ziua în care trebuie să se prezinte”, a precizat Florian Pavel, director executiv APIA Centrul Județean Bihor.

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *Inapoi sus pe pagina