Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Consiliul Județean se reunește în ședință ordinară

2016. ianuarie 26. 14:52 | Update: 2016. ianuarie 26. 11:54 newsbihor.ro

Prima ședință ordinară a Consiliului Județean Bihor va avea loc joi, 28 ianuarie.

Consilierii județeni se vor întruni, joi, de la ora 11.00, în Sala Mare de ședințe a instituției. Pe ordinea de zi a ședinței figurează următoarele proiecte de hotarâri:

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015.

- Direcția Generală Economică

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a unităților subordonate pe anul 2016.

- Direcția Generală Economică

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cofinanțare încheiat între Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor și ISU ”Crișana” a județului Bihor, pe anul 2016.

- Direcția Generală Economică

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2016.

- Direcția Generală Economică

5. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr.1207 din 16.12.2015 a Președintelui Consiliului Județean Bihor.

- Direcția Generală Economică

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale, taxelor speciale și tarifelor pentru anul fiscal 2016.

- Direcția Generală Economică

7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Județene pentru Protecția Copilului Bihor.

- Direcţia Generală Administrație Publică Locală (Compartiment Relații cu Consilierii)

8. Proiecte de hotărâre privind promovarea unei acțiuni în justiție, în contradictoriu cu Fundația Română pentru Tineret Bihor, în vederea constatării dizolvării acesteia.

- Direcţia Generală Administrație Publică Locală (Serviciul Juridic-contencios)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consliului Județean Bihor.

- Direcția Generală Economică (Biroul Resurse Umane)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consliului Județean Bihor.

- Direcția Generală Economică (Biroul Resurse Umane)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii și sediului Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Valea lui Mihai în Centrul Școlar de Educație Incluzivă IRIS Oradea.

- Direcția generală Economică (CMIS)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ special la nivelul Judeţului Bihor pentru anul şcolar 2016 – 2017.

- Direcția generală Economică (CMIS)

13. Proiect de hotărâre privind constituirea în favoarea Asociației Salvatorilor Montani Bihor a unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui bun aflat în domeniul privat al Județului Bihor.

- Direcţia Generală de Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă (Serviciul Elaborare Proiecte)

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.167/31.07.2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor ATOP Bihor pentru mandatul 2012 – 2016.

- ATOP

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Studiu de fezabilitate) afererente obiectivului: “Drumul Județean DJ 764A Beiuș – Stâna de Vale de la km 0+000 la km 26+160”, județul Bihor.

- Direcția Generală Tehnică

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Studiu de fezabilitate) afererente obiectivului: “Drumul Județean DJ 108 K Remeți – limită jud. Cluj, de la km 13+190 la km 26+168, L = 12,978 km”, județul Bihor.

- Direcția Generală Tehnică

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Studiu de fezabilitate) afererente obiectivului: “Drumul Județean DJ 108 J Remeți – Stâna de Vale, de la km 16+295 la km 33+510”, județul Bihor.

- Direcția Generală Tehnică

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice reactualizate aferentă obiectivului: „Reabilitare DJ 792 A Beliu – Tinca – Leş, km 24+987 – 67+696, L = 42,712 km, judeţul Bihor”.

- Direcția Generală Tehnică

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice reactualizate aferentă obiectivului: „Reabilitare şi modernizare DJ 767 Dobreşti – Vârciorog, sector de la km 10+940 la 27+500, L= 16,560 km ”.

- Direcția Generală Tehnică

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice reactualizate aferentă obiectivului: „Modernizare drum judeţean DJ 709, km 75+942 – 79+552, limită Judeţ – Talpoş, judeţul Bihor”.

- Direcția Generală Tehnică

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice reactualizate aferentă obiectivului: „Modernizare DJ 767 B din DN 76 – Tășad – Copăcel – Serghis – DJ 767, km 0+000 -22+140, L=22,140 km ”.

- Direcția Generală Tehnică

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice reactualizate aferentă obiectivului: „Modernizare drum judeţean DJ767D, km0+000 -2+100, Vârciorog”.

- Direcția Generală Tehnică

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a lucrărilor în zona drumurilor județene.

- Direcția Generală Tehnică

24. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Complex Peţa) – Borş (SC Celestica România SRL ).

­- Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

25. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (P- ţa Nucetului) – Borş (SC Celestica România SRL ).

­- Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

26. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Calea Clujului) – Borş (SC Celestica România SRL ).

­-Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

27. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Str. Transilvaniei) – Borş (SC Celestica România SRL ).

­- Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

28. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Puşcău Trans SRL, pe traseul Săcueni – Borş (SC Faist Metalworking SRL ).

- Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

29. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Ganesha Agroprest SRL, pe traseul Budoi – Marghita (SC Zetakappa SRL).

­- Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

30. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Razban Company SRL, pe traseul Marghita – Oradea (SC ADA SRL ).

­- Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

31. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Fazati Trans SRL, pe traseul Santăul Mare – Oradea (SC Connectronics România SRL ).

­- Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)

32. Informare privind activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor pe trimestrul IV 2015.

- ATOP

33. Informare privind Planul Strategic anual al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor, pe anul 2016.

- ATOP

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *Inapoi sus pe pagina