Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

CJ Bihor se reunește în ședință ordinară

2015. noiembrie 23. 14:45 | Update: 2015. noiembrie 23. 13:56 newsbihor.ro

Consiliul Județean Bihor se va întruni, marți, în cadrul ședinței ordinare a lunii noiembrie.

Aleșii județeni se vor întâlni, de la ora 10.00, în Sala Mare de ședințe a Consiliului Județean, pentru a dezbate următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2015 – rectificat.

- Direcția Generală Economică

2. Proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr.925/30.10.2015.

- Direcția Generală Economică

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale precum și a sumelor rezultate după aplicarea gradului de colectare, pe anul 2015.

- Direcția Generală Economică

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Bihor nr.172 din 25 august 2015.

- Direcția Generală Economică

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.140/09.07.2015. (credit)

- Direcția Generală Economică

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.3 al Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.139/09.07.2015.

- Direcția Generală Economică

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor și instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Bihor.

- Direcția Generală Economică (Biroul Resurse Umane)

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tona de masă verde obținută de pe pajiște pentru anul fiscal 2016, pentru județul Bihor.

- Direcția Generală Economică

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2016.

- Direcția Generală Economică

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 214/20.10.2015 privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Bihor în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Valea lui Mihai.

- Direcția Generală Economică (CMIS)

11. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de management nr. 9667/31.07.2013 încheiat cu Dume Dumitru Adrian în vederea asigurării managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor.

- Direcția Generală Economică (CMIS)

12. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de management interimar nr. 8879 din 30.06.2014 încheiat cu Jacan Dan-Mircea în vederea asigurării managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor.

- Direcția Generală Economică (CMIS)

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Nucet,

- Direcția Generală Economică (CMIS)

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Medico-Social Nucet.

- Direcția Generală Economică (CMIS)

15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 180 din 25 august 2015, privind aprobarea preluării în domeniul public al Județului Bihor și în administrarea Consiliului Județean Bihor a unor sectoare de drumuri comunale și a terenului aferent acestora din domeniul public al Comunei Lunca și administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca.

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 160 din 28 iulie 2015 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România – Ungaria, asupra spațiilor din imobilul Incubatorul de Afaceri Euroregional, situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

17. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului reprezentând cota de ½ din cabinetul stomatologic nr. 6, situat în Oradea str. M. Kogălniceanu nr. 16, aparținând CMI Dr. Lajosi Ecaterina.

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

18. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului reprezentând cota de ½ din cabinetul stomatologic nr. 6, situat în Oradea str. M. Kogălniceanu nr. 16, aparținând CMI Dr. Lajosi Petru.

- Direcția Generală Economică (Serviciul Administrarea Patrimoniului)

19. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de colaborare nr.16.411/22.10.2015 privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat încheiat între Consiliul Județean Bihor și Universitatea din Oradea.

- DGAPL (Serviciul Juridic-contencios)

20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 3 şi 4 ale Hotărârii nr. 294 din 21.12.2012, privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, în judeţul Bihor.

- Direcția Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate aferentă obiectivului: ”Modernizare drum județean DJ 709, km 75+942 – 79+582, limită județ – Talpoș”.

- Direcția Tehnică

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *Inapoi sus pe pagina