Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Cererile unice de plată la APIA

2015. aprilie 14. 12:36 | Update: 2015. aprilie 14. 13:32 newsbihor.ro

A.P.I.A. A informat că a fost publicat Ordinul MADR nr. 219/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1, alin. (2) şi (3) din OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv:

- schemele de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020, astfel: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); plata redistributivă; plata pentru practici agricole benefice pentru climă, şi mediu; plata pentru tinerii fermieri; schema de sprijin cuplat; schema simplificată pentru micii fermieri; ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) se acordă în domeniul vegetal şi zootehnic

- măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole: angajamente care încep în anul 2015: Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice; Măsura 10 – Agro-mediu şi climă; Măsura 11 – Agricultura ecologică; Măsura 214- Plăţi de agro-mediu – pentru angajamentele aflate în desfăşurare din anii anteriori.

Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor/măsurilor de plată fermierii trebuie să depună anual la APIA cererea unică de plată şi să îndeplinească condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale. Fermierii vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de teren sau exploataţii de animale în diferite localităţi sau judeţe.

Fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăţi directe care nu au depăşit cuantumul de 5000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei sale, este fermier activ şi poate beneficia de plăţi directe.

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5000 euro se pot înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfăşoară o activitate agricolă.

Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5000 euro şi care nu se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii:

a) cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel puţin 5% din veniturile sale totale obţinute din activităţi neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;

b) veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o treime din veniturile totale obţinute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

La depunerea cererii unice de plată fermierii vor depune:

  • obligatoriu:

- copie de pe cartea de identitate/ buletinul de identitate/ paşaport/ certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/ certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/ buletin de identitate/ paşaport

- dovada deţinerii unui cont bancar activ

- documentele care fac dovada utilizării legale a terenului

- documentele care fac dovada utilizării legale a pajiştilor permanente

- documentele privind deţinerea legală a animalelor

Cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării legale a terenului şi/sau a efectivelor de animale până la data limită de depunere a cererilor unice de plată, sunt neeligibile.

  • după caz:

- dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia CI/BI ale titularului de cerere şi împuternicitului. (Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea);

- copia cardului exploataţiei zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrisă în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată pentru proprietarii de pajişti permanente;

- documente pentru accesarea măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole;

- documente doveditoare ale calităţii de fermier activ.

Cererile unice de plată pentru fermierii care solicită o suprafaţă de peste 50 hectare teren agricol sunt depuse la APIA Centrul judeţean Bihor şi fermierii care solicită o suprafaţă de până la 50 hectare teren agricol la centrele locale unde sunt arondaţi, indiferent de numărul de animale pe care le deţin.

În campania 2015, completarea declaratiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea cererii unice de plată pe suprafaţă în IPA Online trebuie să se facă în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii.

“În perioada imediat următoare fermierii care au depus cereri de plată în sectorul vegetal şi zootehnic în anul 2014 vor primi invitaţii prin care vor fi informaţi cu privire la documentele ce trebuie prezentate şi data în care sunt programaţi pentru a depune cererea unică de plată. Fermierii care nu au mai depus cereri de plată în anii trecuţi, trebuie mai întâi să se înregistreze la APIA în Registrul Unic de Identificare şi apoi pot depune cerere unică de plată prin intermediul aplicaţiei IPA online. Vă recomandăm să vă conformaţi acestei programări făcute de instituţia noastră pentru a evita aglomerarea din ultimile zile de depunere. Înainte de a vă prezenta la APIA, obligatoriu mergeţi la Primăria de care aparţineţi. Toate actele solicitate le veţi prezenta la APIA în original şi copie. Vă asigurăm de sprijinul specialiştilor noştri pentru a vă furniza informaţiile necesare în vederea acordării plăţii pe suprafaţă”, a precizat Florian Pavel, director executiv APIA Centrul Judeţean Bihor.

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *



Inapoi sus pe pagina